Reglement

Alle acties voor DiaBeatit van het Diabetes Fonds kunnen op deze website en www.diabetesfonds.nl worden geregistreerd. Zodra je je actie via deze website aanmeldt, krijg je een persoonlijke actiepagina.

Het uitvoeren van de acties gebeurt op eigen verantwoordelijkheid. Acties, teksten en demo’s met het doel reclame te maken voor een bedrijf of die provocerend zijn, zijn niet toegestaan. Het Diabetes Fonds is niet aansprakelijk voor technische onvolkomenheden en op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit de deelname aan de acties.

De inhoud van deze website wordt gemodereerd en het Diabetes Fonds behoudt het recht acties met racistische, discriminerend, beledigende, pornografisch of anderzijds provocerende inhoud (tekst, foto’s filmpjes) zonder opgaaf van reden te verwijderen.
Hetzelfde geldt voor reacties op acties. Deze zijn welkom, mits ze redelijk, inhoudelijk bij het bericht passen. Reacties van racistische, discriminerende, beledigende of pornografische aard worden verwijderd. Dat geldt tevens voor reacties die bij herhaling vervelend zijn. Het Diabetes Fonds behoudt zich het recht voor om deze zonder opgaaf van reden te verwijderen.

Voorts is het niet toegestaan om spam te faciliteren of te verspreiden, inbreuk te maken op rechten van derden, de privacy van andere gebruikers te schenden, aan te zetten tot strafrechtelijk laakbare handelingen of ieder overig handelen in strijd met de openbare orde en de goede zeden.

Opbrengsten

De opbrengsten van alle acties die via deze website verlopen komen direct op de rekening van het Diabetes Fonds. Het Diabetes Fonds besteedt deze inkomsten aan voorlichting en aan wetenschappelijk onderzoek naar diabetes en complicaties.

Voorwaarden wijzigen

Het Diabetes Fonds is te allen tijde gerechtigd om deze actievoorwaarden te wijzigen. Indien van toepassing zal een herziende versie van de voorwaarden zo snel mogelijk op de actiepagina worden gepubliceerd.

> Lees ook de Privacy en disclaimer

 

Inloggen